top of page

Donera här

Här är några alternativ för att göra dina donationer. Andra vars syfte är fred, solidaritetshjälp eller andra som säkerställer det allmänna bästa kommer att accepteras. Tänk på att du måste bevisa att de har tillgång till vilken produkt som helst från Solidarity Store och det beror på beloppet på ditt bidrag.

DRÖMMAR UPPFYLLDA

Efter så många år har vi äntligen uppnått det!Vår första donation var till "Obra sociala Irmã Dulce". Vi hoppas att med din hjälp kommer andra föreningar att dra nytta av dina bidrag. TACK till alla som gjorde denna första dröm möjlig.

Ekologi och folk

Ekologi och folk

Natur

bottom of page