top of page

हामीसँग काम गर्नुहोस्

berekekê को काम व्याख्या गर्न रुचि आर्केस्ट्रा। सम्पर्क गर्नुहोस्यहाँ।

स्ट्रिङ क्वार्टेट्स (2 violins, viola, cello) berekekê quartets को व्याख्या गर्न इच्छुक। सम्पर्क गर्नुहोस्यहाँ।

berekekê द्वारा "फिल्ड नोटबुक: दलदल, नदी र समुद्र" र/वा "9 अविस्मरणीय क्षणहरू + 1 बालिश अनुभूति" को व्याख्या गर्न रुचि राख्ने पियानो, एकॉर्डियन र क्लैरिनेट द्वारा बनाईएको ट्रायो। सम्पर्क गर्नुहोस्यहाँ।

bottom of page