top of page

यहाँ दान गर्नुहोस्

तपाइँको दान गर्न यहाँ केहि विकल्पहरू छन्। अन्य जसको उद्देश्य शान्ति, एकजुटता सहायता वा अन्य जसले साझा राम्रोलाई सुनिश्चित गर्दछ स्वीकार गरिनेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंले सोलिडारिटी स्टोरबाट कुनै पनि उत्पादनमा पहुँच गर्नको लागि प्रमाणित गर्नै पर्छ र यो तपाईंको योगदानको मात्रामा निर्भर गर्दछ।

सपना पूरा भयो

धेरै वर्ष पछि, हामीले अन्ततः यो हासिल गरेका छौं! हाम्रो पहिलो दान "Obra social Irmã Dulce" को लागि थियो । हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंको सहयोगले, अन्य संघहरूले तपाईंको योगदानबाट लाभ उठाउनेछन्। यो पहिलो सपना सम्भव बनाउनुहुने सबैलाई धन्यवाद।

पारिस्थितिकी र मानिस

पारिस्थितिकी र मानिस

प्रकृति

bottom of page